E5地名网 / 天津市 / 东丽区 / 华明街道

华明街道

区划名称华明街道
区划代码120110006

华明街道行政区划

统计用区划代码城乡分类代码名称
120110006001111华明第一社区居委会
120110006002111华明第二社区居委会
120110006003111华明第三社区居委会
120110006004111华明第四社区居委会
120110006005111华明第五社区居委会
120110006006111华明第六社区居委会
120110006007111华明第七社区居委会
120110006010111秋悦家园社区居委会
120110006011111金泰丽湾社区居委会
120110006012111明旭社区居委会
120110006015111华明第八社区居委会
120110006016111茗润轩社区居委会
120110006018111雪优花园社区居民委员会
120110006019111明珠社区居委会
120110006020111昆俞社区居委会
120110006204112南坨村委会